©2020 למידה בהנעה

מוכנים לחג השבועות?

קיר מפעיל לחג השבועות.

קטעי מידע ומשימות נלוות בהלימה למיומנויות הנגזרות מתוכנית הלימודים של משרד החינוך..

הקובץ עלה לאתר יחד עם קבצים נוספים


602 צפיות