מוכנים לחג השבועות?

קיר מפעיל לחג השבועות.

קטעי מידע ומשימות נלוות בהלימה למיומנויות הנגזרות מתוכנית הלימודים של משרד החינוך..

הקובץ עלה לאתר יחד עם קבצים נוספים