הגלידה

יש לי גלידה הכי טובה - קובץ מרתק שנוצר במטרה לחזק מיומניות שונות בתחום השפתי.

תמונה

הגלידה.PNG