קיר מפעיל שבועות

קיר מפעיל לחג השבועות.

קטעי מידע ומשימות נלוות בהלימה למיומנויות הנגזרות מתוכנית הלימודים של משרד החינוך..

 

הקובץ עלה לאתר יחד עם קבצים נוספים

שבועות קיר מפעיל.jpg